طبیب من

کد خبر: 14230
تاریخ انتشار: ۱۰ام بهمن ۱۳۹۶ , ۲۰:۵۱

شويد (۱)

شبت (۲)

Anethum graveolens L. (Apiacea Dill)

ريخت شناسي گياه:

گياه يكساله، بدون كرك، ارتفاع حداكثر ۷۵ سانتيمتر. داراي ساقه‌اي بلند و ايستاده. برگها منقسم، نخي شكل. گلها به رنگ زرد، متعدد و بصورت چتر مركب. ميوه خشك، شيزوكارپ، عدسي شكل و بسيار سبك (۲).

محل رويش: در تمام ايران كشت مي‌شود و بصورت وحشي در آذربايجان، تفرش و برخي نقاط ايران مي‌رويد (۲).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: زمان محصول‌برداري برحسب زمان بذرافشاني (شويد زودرس، متوسط و دير رس) از اواسط تير تا مهر و برحسب موقعيت آب و هواي محل كشت، از اواخر تير تا اوايل شهريور مي‌باشد (۳).

قسمت مورد استفاده: بذر، پيكر رويشي (۴، ۵، ۶). كاربرد درماني: مدر، ملين، هضم كننده غذا و مقوي معده است. اين گياه بطور سنتي جهت افزايش ترشح شير، بادشكن، قولنج نوزادان، سرفه، درد معده، بواسير،‌ بيخوابي، يرقان، ‌اسكوربوت و درمان زخمها بكار مي‌رود (۷).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: اثرات ضدالتهابي، آرامبخشي و ديورتيكي توسط اسانس گياه گزارش شده است (۸). شويد در موش صحرايي اثر كاهنده چربي خون داشته است (۹). دم كرده مخلوط شويد با گزنه و جينكو در بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم اثر كاهنده قند خون داشته است (۱۰).

احتياط مصرف: در منابع احتياط مصرفي براي آن ذكر نشده است (۷).

منع مصرف: در منابع منع مصرفي براي آن ذكر نشده است (۷).

تركيبات شيميايي: اسانس (كارون، ‌دي هيدروكارون)، فلاونوئيد، كومارين، گزانتون، ‌تري ترپن (۲).

نحوه و ميزان مصرف:

۱- دم كرده: ۲ قاشق مرباخوري دانه، در يك فنجان آب بمدت ۱۵-۱۰ دقيقه، هر بار نصف فنجان، يك تا دو بار در روز مصرف شود (۵، ۷).

۲- ميوه خشك گياه بصورت خوراكي كاربرد دارد (۵، ۷). مصرف غذايي: به عنوان سبزي خوراكي در غذاهاي مختلف كاربرد دارد

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: بصورت تركيبي در فرآورده‌ها وجود دارد: Canad.: Grip water; woodwards Gripe water; Singapor.: Dentinox; UK.: Atkinson & Barher, s Gripe Mixture; Neo (11).

منابع:

۱- مظفريان، ولي الله. فرهنگ نامهاي گياهان ايران. فرهنگ معاصر، ۱۳۷۵: ۴۴

۲- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلددوم. مركز نشر دانشگاهي، ۱۳۷۳: ۷۷۰

۳- صمصام شريعت، هادي. پرورش و تكثير گياهان دارويي. ماني، ۱۳۷۴: ۳۱۰

۴- Andrew Chevalier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 156 5

Dent bown. Encyclopedia of Herbs and other uses. 1996: 263 -5

۶- يزداني، داراب. شهنازي، سحر. سيفي، حامد. كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي. جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي، ۱۳۸۳: ۳۱

۷- James A. Duke. CRC Handbook of Medicinal Herbs 1989: 42

۸- Pharmacol Res 1988 ces; 20 supp 5: 71-4

۹- Phytother Res. 2007

۱۰- Acta Pharm Hung. 2006; 76 (4): 200-7

۱۱- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 2002: 1603