مرور برچسب

آبزیان،

گلایه رییس سازمان غذا و دارو از ضعف نظارت بر آبزیان

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ رسول دیناروند گفت: در مورد آبزیان چون سرانه مصرف در کشور پایین است، همیشه مردم را به مصرف بیشتر تشویق می کنیم، تا همین قدر مصرف که وجود دارد کاهش نیابد زیرا برخی مواد مورد نیاز هستند که حتما با مصرف…