مرور برچسب

آب گوجه فرنگی

راحت‌ترین روش ها برای داشتن زیباترین چشم‌ها

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ تا کنون برایتان پیش آمده است وقتی صبح از خواب بیدار می شوید، با همان احساس گیجی پس از خواب، خودتان را در آینه ببینید؟ ناگهان در کمال ناباوری متوجه یک تغییر نامطلوب در صورت خود می‌شوید؛ تغییری که…