طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
برای مبارزه با عوارض بیماری های خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید، لوپوس یا ورم مفاصل پسوریاتیک، پیروی از برخی رژیم های غذایی مناسب بسیار موثر به نظر می رسد.
نشانه‌های آرتروز درد و محدودیت حرکت است، در سن پایین تصادف‌ها شکستگی‌ها می‌تواند منجر به آرتروز شود.
دبیرانجمن روماتولوژی ایران:
دبیر انجمن روماتولوژی ایران، با اشاره به وجود بیش از 100 نوع بیماری اسکلتی، گفت:آرتروز بیشترین عارضه در مفاصل است و در این بین، آرتروز زانو در ایران بیشتر شایع است.
بیماری آرتروزتا کنون غیر قابل درمان بوده است.با این حال بررسی‌های جدید حاکیست ماده‌ای که از نوعی جلبک گرفته می‌شود که قابلیت مقابله با تحلیل رفتن غضروف مفصلی را دارد.
آرتروز روماتوئید یک بیماری دردناک است که سیستم ایمنی فرد به مفاصل حمله می‌کند و به گفته محققان در برخی از انواع مشاغل، شیوع بیشتری دارد.