طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک متخصص مغز و اعصاب عنوان کرد؛
یک متخصص مغز و اعصاب گفت: برای درمان دردهای گردنی باید سبک زندگی و نوع نشستن فرد باید اصلاح شود و از صندلی ارگونومیک و میز با ارتفاع مناسب استفاده کند.