طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
هشدار جدی؛
متأسفانه خر و پف به عنوان یک علامت طبیعی خواب قلمداد شده و جدی گرفته نمی‌شود. در صورتی که خر و پف زنگ خطر و علامتی برای بیماری مهلک و خطرناک است.