مرور برچسب

آزار جنسی

چطور با مزاحمت های جنسی مقابله کنیم؟

به گزارش طبیب من، مزاحمت های جنسی از هر نوع که باشند، در درجه‌ی اول احساس امنیت‌تان را زیر سؤال می‌برد، سپس برای برقراری دوباره‌ی احساس امنیت، شما را به تکاپو می‌اندازد و بعد با ترکش‌هایی که از خود به جا می‌گذارد، بقیه‌ی روزتان را خراب…