طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران ضمن تکذیب برخی اخبار درباره واردات خون به کشور گفت: به دلیل مسائل اپیدمیولوژیک خاص هر کشور واردات و صادرات خون در همه کشورها ممنوع است.