مرور برچسب

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نقشه‌برداری از مغز در ایران امکان‌پذیر شد

به گزارش طبیب من به نقل از سلامت آنلاین، آزمایشگاه پردازش تصاویر در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، یکی از نخستین مراکز کشور است که در حوزۀ پردازش تصاویر مغزی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های‌شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری به محققان…