مرور برچسب

آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت

ارسال نمونه های آزمايشگاهی به خارج از كشور به منظور تشخیص پزشکی

به گزارشخبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت، سیامک سمیعی مدیر کل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: درخصوص دستورالعمل صدور مجوز برای ارسال نمونه های آزمايشگاهی به خارج از كشور به منظور…

همكاری آزمایشگاه مرجع سلامت با سازمان جهانی بهداشت برای ششمین بار متوالی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از وبدا، سيامك سميعی، مديركل آزمايشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت در تشریح فعالیت های آزمایشگاه مرجع سلامت تحت عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت گفت: اجرا و توسعه برنامه ارزیابی خارجی…