مرور برچسب

آزمایش پیش از ازدواج

چرا غربالگری ایدز منع قانونی دارد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از ایسنا، پروین افسر کازرونی رییس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت درباره چرایی نادرست بودن غربالگری ایدز پیش از ازدواج، گفت: آزمایش اچ آی وی هیچ وقت نمی‌تواند تحت عنوان…