طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دو برادر اهل افغانستان که در حادثه ساختمانی به‌شدت مصدوم شده بودند با همکاری مشترک گروه‌های جراحی مجتمع امام خمینی، به‌صورت اورژانسی تحت عمل قرار گرفتند و از مرگ نجات یافتند.