طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی گفت: مهم ترین مساله در رابطه با آلرژی های فصلی این است که افراد در فصل بهار از خودشان مراقبت کنند و اگر لازم بود دارو مصرف کنند.