طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
سرپرست اورژانس کشور ضمن تشریح آخرین جزئیات زمین لرزه مشهد، اسامی مصدومان و فوتی این حادثه را اعلام کرد.