طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس اداره غدد در معاونت بهداشت
یاراحمدی گفت: شیوع دیابت در ایران ۱۱ درصد است و ۱۰ درصد زنان از این بیماری رنج می‌برند.