طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
کم‌خونی یک بیماری شایع بین تمامی افراد جهان است به طوری که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود ۲۵ درصد مردم جهان از ان رنج میبرند و این‌بار ما نسخه‌ای برا کنترل آن پیچیده‌ایم