طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بیماری جدی آگرانولوسیتوزیس زمانی رخ می‌دهد که یک نوع سلول‌ سفید خون به نام گرانولوسیت در بدن ساخته نمی‌شود.