طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
محققان به دنبال راهی جدید برای برقراری ارتباط از دست رفته نواحی مختلف مغز هستند تا به وسیله آن بسیاری از اختلالات مغزی را درمان کنند.