طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد ماده ای به نام گلوتن که در غلاتی مانند جو و گندم یافت می شود خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.