طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
طب سنتی با قدمتی ۷ هزار ساله؛
مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی وزارت بهداشت گفت: طب سنتی در فرهنگ مردم ریشه دارد و مردم اعتقاد و اعتماد زیادی به آن دارند اما گسترش آن باید به صورت علمی انجام شود.