طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دانستنی‌هایی درباره دریادرمانی؛
دریا را می‌توان یکی از مهم‌ترین ارکان طبیعت دانست که موجب آرامش ذهنی می‌شود؛ اما چرا انسان نسبت به دریا واکنش نشان می‌دهد؟
طب فشاری شبیه به طب سوزنی است با این تفاوت که می توان توسط فشار وارد کردن به برخی نقاط بدن، درد در نقاط دیگر را تسکین داد.