طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رییس انجمن متخصصین داخلی ایران گفت: افراد سالمند و کودکان و شیر‌خواران در ساعت بسیار گرم در تابستان در منزل بمانند و همه افراد هنگام خروج از منزل مقدار مناسبی آب همراه داشته باشند.