طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
فصل پاییز و زمستان به دلیل دگرگونی درتابش نور خورشید، کوتاه شدن روزهاو سرمای هوا موجب افسردگی فصلی می‌شود که برای رفع این مشکل راهکار‌هایی توصیه می‌شود.
اگر به شبکه‌های اجتماعی اعتیاد پیدا کردید و به دنبال رهایی از آن هستید، راهکار خلاصی از آن را در این مطلب بخوانید.
در حالی که تمامی افراد برای شاد بودن دست به دامن همه چیز و همه کس می شوند، روانشناسان معتقدند احساس شادی و نشاط حقیقی از درون خود فرد نشات می گیرد.