طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
سید محمدهادی ایازی با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دبیر مجمع ملی سلامت منصوب شد.