طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
اختلال دوقطبی یا افسردگی و شیدایی یکی از بیماری های روانی است که نشانه های بروز آن متفاوت است.
مدیرکل دفتر سلامت روانی_اجتماعی وزارت بهداشت گفت: بسیاری از افرادی که مبتلا به افسردگی هستند از ترس انگ خوردن در جامعه، بیماری و مشکل خود را پنهان می‌کنند.