طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس سازمان بهزیستی از فعالیت 258 مرکز مشاوره ژنتیک در کشور خبر داد.
روشی خلاقانه با کمک تست پاپ اسمیر پیشرفت بزرگی را در مراقبت‌های کودکان رقم زد.
رئیس سازمان بهزیستی خبر داد؛
رئیس سازمان بهزیستی از امضای تفاهم نامه ای با انجمن علمی شنوایی شناسی ایران خبر داد که بر اساس آن، شنوایی شناسان بر امر غربالگری های شنوایی نظارت می کنند.