طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مدیر عامل انجمن خیریه اتیسم ایران با اشاره به آمار چشمگیر بزرگسالان مبتلا به اختلال اتیسم و نیاز آنها به بستری، افزود: ابن امر هشداری برای سیستم درمانی کشور است.