طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد اختلال دوقطبی یا شیدایی نوعی بیماری خلقی و روانشناختی است که باعث تسریع روند پیری می شود.