طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بیماری آرتروزتا کنون غیر قابل درمان بوده است.با این حال بررسی‌های جدید حاکیست ماده‌ای که از نوعی جلبک گرفته می‌شود که قابلیت مقابله با تحلیل رفتن غضروف مفصلی را دارد.