طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
قائم مقام وزیر بهداشت:
قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به طبیعی بودن وقوع زلزله گفت: ایمنی کلی بیمارستانهای دولتی و غیردولتی کشور از ۳۴ درصد به ۴۸ درصد رسیده است.
حریرچی در اختتامیه جشنواره پیشگیری از سوانح و حوادث خبر داد:
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: نتایج انجام شده نشان می‌دهد عمر ساختمان‌های درمانی ۲۷ سال و در استان تهران ۳۵ سال است.