طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیر سی و چهارمین کنگره بین المللی رادیولوژی ایران:
حکمت نیا گفت: در نوزادان عروق کلیه و مغز به لخته شدن خون حساس است و در صورت تشخیص دیرهنگام سبب فلج مغزی و مرگ نوزاد می‌شود.
رئيس هيئت بورد راديولوژی کشور خبر داد:
هاشمی گفت: فلوشيپ رادیولوژی زنان مصوب وزارت بهداشت است و بزودی در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی خواهد شد.
نائب رئیس انجمن رادیولوژی خبر داد:
کرمپور گفت: مسئولان به صورت ناعادلانه تعرفه های راديولوژی را كم كرده‌اند و مراکز تصویربرداری در آستانه ورشکستگی هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به خطرات رادیولوژی و سرطان گفت: تصویربرداری های بی رویه به خصوص در کودکان منجر به ایجاد تورمور در ناحیه گردن می شود.