طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیر سی و چهارمین کنگره بین المللی رادیولوژی ایران:
حکمت نیا گفت: در نوزادان عروق کلیه و مغز به لخته شدن خون حساس است و در صورت تشخیص دیرهنگام سبب فلج مغزی و مرگ نوزاد می‌شود.