مرور برچسب

Cytokine

سایتوکاین چیست و چه نقشی را در بدن ایفا می‌کند؟

به گزارش طبيب من، سایتوکاین‌ها (اینگونه هم نوشته می‌شود: سیتوکین‌ها) گروهی از مولکول‌ها هستند که به عنوان پیام رسان در ارتباطات بین سلولی عمل می‌کنند. آن‌ها عمدتا به منظور تحریک پاسخ ایمنی، هنگامی که سلول‌ها هر گونه مواد خارجی را در خون…