مرور برچسب

Eqpha

ایجاد رقابت بین شرکت های داخلی و خارجی با برگزاری نمایشگاه بین المللی «اکفا»

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ مجید مسگر تهرانی دبیر اجرایی نمایشگاه EqPha، جشنواره زیست پزشکی و زیست دارو در نشست خبری اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی در ایران از برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و…