مرور برچسب

H2O

در دل آب چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ وجود حیات، متکی به آب است. وجود این نعمت با ارزش خداوند در همه حال لازم است. آب علاوه بر نوشیدن، نیاز به تفکر هم دارد. اگر تاکنون در مورد اجزای درون آب اطلاعات کمی داشته اید در این مطلب با…