طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
پزشکان معتقدند انجام برخی اقدامات می‌تواند در پیشگیری از ام‌اس موثر باشد. این اقدامات بسیار ساده هستند؛ آنقدر ساده که شاید کمتر کسی به آن‌ها توجه کرده باشد.