طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
خطر مرگ/
محققان دریافتند نوعی داروی گوارشی خطر ابتلا به مرگ زود هنگام را در بیماران افزایش می دهد.