طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
«رسوراترول» آنتی اکسیدانی است که در گروهی از گیاهان به نام پولی فنول وجود دارد و به مبارزه با سرطان و جلوگيری از بیماری‌های قلبی کمک می‌کند.