شیوع و عوامل خطر دیابت نوع دوم در بیماران هپاتیت B و C

1

 

طبق گفته ی پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور، هپاتیت B و C مسئول 25% بیماری­های مزمن کبدی و هپاتوسلولار کارسینوم هستند. 3% جمعیت جهان با هپاتیت C آلوده­ اند و دیابت نیز یک بیماری متابولیک مزمن شایع با عوارض جدی و خطرناک می­باشد. همراهی هپاتیت B و خصوصا C با دیابت در مطالعات مختلف دیده شده است. اسفندیار طبس گلشن از خراسان جنوبی از مناطق خاصی با شیوع بالای هپاتیت B است. در این مطالعه، ارتباط دیابت ملیتوس تیپ 2 با ابتلا به هپاتیت های مزمن B و Cدر منطقه اسفندیار گلشن بررسی شد.
این مطالعه بر روی 1245 نفر از ساکنین روستای اسفندیارطبس با میانگین سنی 5/18±5/36 سال با با حداقل سن 13 سال و حداکثر سن 96 سال شامل 676 (3/54%) مرد و 569 (7/45%) زن انجام شد. شیوع HBS Ag مثبت در افراد مورد مطالعه 5/12% (156نفر) و شیوع دیابت 6/7% (95نفر) تعیین گردید. شیوع HBS Ag مثبت در افراد دیابتی بالاتر از افراد غیر دیابتی بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (8/15% درمقابل 3/12% P=0/32). شیوعHBS Ag در مردان دیابتی به ­طور معناداری بالاتر از زنان بود (P=0/02) همچنین میانگین سن، BMI، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، دور شکم و Hb A1c در بیماران HBV مثبت با دیابت به­ طور معناداری بالاتر از بیماران HBV مثبت بدون دیابت بود اما میانگین ALT و AST گرچه در بیماران هپاتیت با دیابت بیشتر از گروه بدون دیابت بود اما اختلاف معنادار نبود.
در این مطالعه در بیماران با هپاتیت B مزمن­، افزایش موارد ابتلا به دیابت دیده شد همچنین میانگین HbA1c، BMI، فشارخون و سن در بیماران دیابتی هپاتیتی به ­صورت معناداری بیشتر از افراد غیر دبابتی هپاتیتی بود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: شیوع و عوامل خطر دیابت نوع دوم در بیماران هپاتیت C,B روستای طبس گلشن در سال 95
مجری اصلی: دکتر آزاده ابراهیم زاده | تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۰/۴ | کد طرح: 4202

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.