بامصرف این ماده بعد از بیهوشی به سرعت به هوش می آیید!

141

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ شنیدید که بیهوشی فرآیندی است که برای جسم ما ضرر دارد ولی گاهی اوقات بیهوش شدن برای عمل اجتناب ناپذیر است. اما اگر این بیهوشی را بتوان به کمک ماده ای کوتاه تر کرد، بهتر است. این موضوعی است که دانشمدان را واداشت تا یک پژوهش در این خصوص انجام دهند.

درمان میگرن در کلینیک آرامش

دانشمندان برای شبیه سازی بیهوشی پس از عمل، موش ها را به مدت یک ساعت با ماده بیهوشی، بیهوش کرند. پس از گذشت 10 دقیقه، گروهی از موش ها را در معرض ماده “کافئین” و گروه دیگر را در معرض ماده سالین قرار دادند. در آزمایش های بعدی گروه اول را در معرض دز بیشتری از کافئین قرار دادند. هر بار این گروه زودتر از گروه شاهد از بیهوشی خارج می شدند. با اعمال دز بیشتر از کافئین، گروه اول 55 درصد زودتر به هوش آمدند.

کافئین، میزان آدنوزین مونوفسفات حلقوی (cAMP) را که یک ماده تنظیم کننده فعالیت سلولی است، افزایش می دهد. مطالعات قبلی نشان داده بود که افزایش میزان cAMP در بدن، سرعت به هوش آمدن را افزایش می دهد. کافئین، همچنین به عنوان مهارکننده گیرنده آدنوزین عمل می کند. فعالیت دستگاه عصبی وقتی که آدنوزین به گیرنده اش می چسبد، کاهش می یابد. در نتیجه ورود کافئین که جلوی چسبیدن آدنوزین به گیرنده اش را می گیرد، فعالیت دستگاه عصبی را افزایش می دهد.

گفتنی است؛ نتیجه این مطالعات در مجله نوروفیزیولوژی چاپ شده و به عنوان مقاله برگزیده ماه آگوست انتخاب شده است.

منبع: ScienceDaily

انتهای پیام/

درمان میگرن در کلینیک آرامش

درمان میگرن در کلینیک آرامش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.