انتظارات جدید وزیر از رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت

56

به گزارش طبیب من به نقل از خبرگزاری مهر؛ در پیام دکتر سیدحسن هاشمی خطاب به دکتر سیدرضا مجدزاده، آمده است: با توجه به ضرورت تولید شواهد و داده های معتبر مورد نیاز برای تصمیم گیری های کاربردی نظام سلامت، پیرو نامه شماره ۱۰۰/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ که در آن مسئولیت استفاده از ظرفیت کشور برای انجام مطالعات مندرج در تقویم پیمایش های مطالعات ملی سلامت، مدیریت داده های تولید و جمع آوری شده، تامین نیازهای اطلاعاتی سازمان های بین الملی و تهیه و انتشار گزارش های سالیانه دیده بانی با همکاری واحدهای ذی ربط و حمایت معاونت های زیر مجموعه وزارت بهداشت برعهده آن موسسه گذاشته شده بود، ضمن تاکید دوباره بر تحقق این وظایف، موارد زیر نیز که جهت تحقق برنامه این وزارت در دولت دوازدهم ضرورت دارد عملیاتی گردد، جهت اجرایی شدن به جنابعالی ابلاغ می گردد:

۱. تکمیل نظام اطلاعات سلامت کشور با شناسایی کمبودهای داده ای سلامت باتوجه به نیازهای موجود و برنامه ریزی برای جمع آوری آنها (مانند داده های سلامتی گروه های آسیب های اجتماعی، داده های مورد نیاز از سایر بخش های توسعه و…) با مشارکت سایر بخش های ذیربط
۲. راه اندازی کامل سیستم داده های مالی بخش سلامت و نهادینه سازی سامانه نظام مند برای تحلیل حساب های ملی سلامت
۳. استقرار نظام پاسخ دهی سریع مبتنی بر شواهد برای سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه سلامت
۴. ارزیابی کمی پیشرفت سیاست های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه
۵. استفاده از ارزیابی فناوری های سلامت در بازبینی و تدوین بسته خدمات سلامت

درمان میگرن در کلینیک آرامش

درمان میگرن در کلینیک آرامش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.