طبیب من

کد خبر: 14906
تاریخ انتشار: ۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ , ۱۵:۲۵

نقش پیوستگی

هیچ کس جزیره ای تنها نیست.

هر انسانی قطعه ای است از زمین و جزئی است از کل.

 

 

 

 

-آدمیت

ترجمه بانو گیتی خوشدل