25

نقش پیوستگی

درمان میگرن در کلینیک آرامش

هیچ کس جزیره ای تنها نیست.

هر انسانی قطعه ای است از زمین و جزئی است از کل.

 

 

 

 

-آدمیت

ترجمه بانو گیتی خوشدل

درمان میگرن در کلینیک آرامش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.