جمع آوری مزوژل سونه کاس از بازار

65

بر اساس اطلاعیه 665/50572 سازمان غذا و دارو، محلول تزریقی مزوتراپی و مزو ژل تزریقی بـا نـام تـجـاری SUNE KOS فاقد هر گونه مجوز ثبت و واردات از این اداره کل و تاییدیه آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو بوده و به همین دلیل بایستی با قید فوریت از بازار دارویی کشور خارج شود. بر این اساس مزوژل سونه کاس فاقد مجوز قانونی بوده و استفاده از آن مجاز نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.