طبیب من

کد خبر: 5375
گروه : خبرکده , ویژه
تاریخ انتشار: ۲۱ام خرداد ۱۳۹۶ , ۱۰:۲۹
با معرفی روابط عمومی سازمان غذا و دارو؛
روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای برخی فراورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز غیر مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای ضمن معرفی برخی فراورده های غذایی ترش مزه فاقد مستندات بهداشتی، از مردم خواست از خریداری  آنها بپرهیزند.

بنا براین گزارش ﻟﻮاﺷﮏ  با نام تجاری ﺑﻠﻮچ، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮاوری ﺷﺪه با نام های تجاری ﺑﻬﻨﺎزﺗﺮش، ﻣﯽ ﺧﻮش، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮاوری ﺷﺪه و آﻟﻮﭼﻪ  ذﻏﺎل اﺧﺘﻪ با نام  تجاری ﺻﺒا، ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اورﻣﺎن با نام تجاری اورﻣﺎن، آﻟﻮﭼﻪ با نام تجاری ارﻏﻮان، آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻋﺴﻠﯽ با نام تجاری ﯾﺎﺳﯿﻦ و آﻟﻮﭼﻪ زرداﻟﻮ و ﺧﺸﮑﺒﺎر با نام تجاری ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره به علت جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی به عنوان محصولات غیر مجاز برای عرضه و مصرف معرفی می شوند.

همچنین لواﺷﮏ ﺷﺮﮐﺖ ارس آذرﺑﺎﯾﺠﺎن با نام تجاری ارس ﺗﺮش، اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ: زردآﻟﻮ- آﻟﻮﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ- ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻮه- آﻟﺒﺎﻟﻮزﻏﺎل اﺧﺘﻪ- آﻟﻮﭼﻪ ﻗﺮﻣﺰ با نام  تجاری ﺳﺎﺗﮕﯿﻨﺎ،آﻟﻮﭼﻪ وزردآﻟﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮش آوران ﺳﯿﺎﻣﮏ با نام تجاری اﺻﻞ اﮐﺒﺮی ﻗﻤﺮاﻟﺪﯾﻦ مشمول لیست محصولات غیر مجاز می‌شوند.

در ادامه اطلاعیه روابط عمومی سازمان غذا و داروآﻟﻮﭼﻪ ﻧﮕﯿﻦ با نام تجاری ﻃﻼﯾﯽ و ﻓﺮآوري ﻟﻮاﺷﮏ –  ﻓﺮاوری ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻮه-  ﻓﺮآوري آﻟﻮﭼﻪ ﺷﺮاﺑﯽ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوري ﺧﺸﮑﺒﺎر آذرﻣﺘﯿﻦ  با نام  تجاری  ﺗﺮش ﺗﮏ نیز به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی لازم  غیر مجاز محسوب می شوند.

 روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پایان اطلاعیه خود از مردم خواسته است ضمن عدم خرید محصولات نام برده از طریق شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ نشانی محل عرضه آنها را اطلاع رسانی کنند تا با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی های سراسر کشور نسبت به جمع آوری آن‌ها از سطح عرضه اقدامات لازم انجام شود.

 انتهای پیام/