این کار را انجام دهید تا همسرتان سه‌سوته با شما آشتی کند!

3

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ بر اساس مطالعات جدید، محققان دریافتند تعهد عاطفی، بهترین روش برای ایجاد صلح و آرامش پس از دعوا و مشاجره برای زوجین است. اما تحقیقات نشان می دهد مرد و زن تمایل دارند این کار را متفاوت انجام دهند و همچنین انتظارات متفاوتی از یکدیگر دارند.

درمان سینوزیت در کلینیک آرامش

براین اساس، زنان تمایل دارند همسرشان پس از مشاجره و دعوا وقت بیشتری با آن ها بگذراند و ابراز پشیمانی کند. در مقابل مردان معتقدند رفتارها و ژست های مهربانانه، بهترین روش برای عذرخواهی است.

محققان برای اثبات تحقیقات خود از 38 زن و 36 مرد خواستند اقدامات خاصی که ممکن است فردی از جنس خودشان برای جبران کردن پس از دعوا انجام دهد را بنویسند. پاسخ این شرکت کننده ها به گروهی دیگر از مردان و زنان داده شد و از آن ها خواسته شد که روش هایی که فکر می کنند موثر بوده را تایید کنند.

نتایج نشان داد، از نظر مردان بهترین روش برای ایجاد صلح و بازگشت به حالت عادی پس از دعوا و مشاجره، این است که همسرشان مهرورزی یا رفتار های زیبا و مهربانانه از خود نشان دهند.

از سوی دیگر زنان تمایل دارند همسرشان پس از هر گونه دعوا و جر و بحث، وقت بیشتری را صرف آنها کرده و از لحاظ احساسی (و نه فیزیکی) کاملا قابل دسترسی باشد.

محققان بر این باورند که گرچه این تعاریف برای همه روابط بین زن و شوهر صدق نمی کند، اما مطالعات منطبق بر فرضیه محققان نشان می دهد که از دیدگاه تکاملی، مردان و زنان در پی هر گونه مشاجره و دعوا سعی می‌کنند اطمینان و اعتماد یکدیگر را جلب کنند.

محققان رابطه‌ای را خوب و موفقیت آمیز عنوان می‌کنند که زوجین همیشه در حال هماهنگی نیازها و خواسته های یکدیگر باشند و در صورت لزوم سازش را انتخاب کنند.

منبع: msn

انتهای پیام/

درمان سینوزیت در کلینیک آرامش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.