طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یکی از اشتباهات رایج هنگام گرفتگی بینی، فین کردن یا بالا کشیدن مخاط بینی است چرا که این کار باعث بروز عفونت می شود. چاره کار انجام نوعی ماساژ جادویی بدون استفاده از هیچگونه دارو است.