طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
جولان کودک آزاران؛
عضو كميسيون بهداشت و درمان بر اهميت مقابله با كودك آزاری و جدی گرفتن اين موضوع در كشور تاکید کرد.
معاون دفترسلامت روان، اعتیاد و اجتماعی وزارت بهداشت از اعزام گروهی از روانپزشکان و روانشناسان به پارس‌آباد اردبیل و تلاش برای برگرداندن آرامش به فضای عمومی این منطقه خبر داد.