طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رييس اداره نظارت بر موادغذايی و آشاميدنی با منشاء گياهی سازمان غذا و دارو گفت: مواد اصلی تشکیل دهنده آدامس صمغ طبیعی و مصنوعی، شکر، گلوکز و شیرین کننده های مجاز است.