طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
در کودکان از سن 2-1 سالگی تا 6-5 سالگی عارضه‌ای به نام کشیدگی آرنج وجود دارد. این اتفاق معمولا وقتی رخ می‌دهد که کودک در حالت نشسته است و مادر یا پدر مچ دست کودک را می‌گیرند تا او را از زمین بلند کنند.